برنامه بازی‌های تیم «ذوب‌آهن» در لیگ‌برتر (جام خلیج‌فارس)


← برای دیدن برنامه و نتایج بازی‌های هرکدام از تیم‌ها، روی نام آن تیم کلیک کنید.

← جدول کامل رده‌بندی و برنامه هفتگی بازی‌ها را اینجا ببینید.


    تیم خانه   تیم مهمان  
هفته اول چهارشنبه، ۲ مرداد ۱۳۹۲ استقلال‌خوزستان
(۲)
ذوب‌آهن
(۰)
24 July 2013
هفته دوم جمعه، ۱۱ مرداد ۱۳۹۲ ذوب‌آهن
(۰)
پرسپولیس
(۰)
2 August 2013
هفته سوم سه‌شنبه، ۱۵ مرداد ۱۳۹۲ ذوب‌آهن
(۲)
تراکتور
(۴)
6 August 2013
هفته چهارم یکشنبه، ۲۰ مرداد ۱۳۹۲ مس‌کرمان
(۰)
ذوب‌آهن
(۰)
11 August 2013
هفته پنجم جمعه، ۲۵ مرداد ۱۳۹۲ ذوب‌آهن
(۰)
سایپا
(۰)
16 August 2013
هفته ششم جمعه، ۱ شهریور ۱۳۹۲ ملوان
(۱)
ذوب‌آهن
(۲)
23 August 2013
هفته هفتم جمعه، ۸ شهریور ۱۳۹۲ ذوب‌آهن
(۳)
نفت‌تهران
(۲)
30 August 2013
هفته هشتم پنجشنبه، ۱۴ شهریور ۱۳۹۲ فولاد
(۱)
ذوب‌آهن
(۰)
5 September 2013
هفته نهم پنجشنبه، ۲۱ شهریور ۱۳۹۲ ذوب‌آهن
(۲)
استقلال
(۰)
12 September 2013
هفته دهم پنجشنبه، ۲۸ شهریور ۱۳۹۲ ماشین‌سازی
(۲)
ذوب‌آهن
(۰)
19 September 2013
هفته یازدهم جمعه، ۵ مهر ۱۳۹۲ ذوب‌آهن
(۰)
سپاهان
(۱)
27 September 2013
هفته دوازدهم پنجشنبه، ۱۱ مهر ۱۳۹۲ فجرسپاسی
(۰)
ذوب‌آهن
(۰)
3 October 2013
هفته سیزدهم پنجشنبه، ۲۵ مهر ۱۳۹۲ ذوب‌آهن
(۱)
صبای‌قم
(۱)
17 October 2013
هفته چهاردهم پنجشنبه، ۲ آبان ۱۳۹۲ داماش‌گیلان
(۵)
ذوب‌آهن
(۱)
24 October 2013
هفته پانزدهم یکشنبه، ۱۲ آبان ۱۳۹۲ ذوب‌آهن
(۲)
راه‌آهن
(۳)
3 November 2013
هفته شانزدهم پنجشنبه، ۷ آذر ۱۳۹۲ ذوب‌آهن
(۰)
استقلال‌خوزستان
(۱)
28 November 2013
هفته هفدهم جمعه، ۱۵ آذر ۱۳۹۲ پرسپولیس
(۲)
ذوب‌آهن
(۱)
6 December 2013
هفته هجدهم جمعه، ۲۲ آذر ۱۳۹۲ تراکتور
(۲)
ذوب‌آهن
(۲)
13 December 2013
هفته نوزدهم پنجشنبه، ۲۸ آذر ۱۳۹۲ ذوب‌آهن
(۱)
مس‌کرمان
(۱)
19 December 2013
هفته بیستم سه‌شنبه، ۳ دی ۱۳۹۲ سایپا
(۱)
ذوب‌آهن
(۰)
24 December 2013
هفته بیست و یکم جمعه، ۱۳ دی ۱۳۹۲ ذوب‌آهن
(۱)
ملوان
(۱)
3 January 2014
هفته بیست و دوم پنجشنبه، ۱۹ دی ۱۳۹۲ نفت‌تهران
(۰)
ذوب‌آهن
(۱)
9 January 2014
هفته بیست و سوم پنجشنبه، ۲۶ دی ۱۳۹۲ ذوب‌آهن
(۰)
فولاد
(۰)
16 January 2014
هفته بیست و چهارم یکشنبه، ۶ بهمن ۱۳۹۲ استقلال
(۱)
ذوب‌آهن
(۱)
26 January 2014
هفته بیست و پنجم جمعه، ۱۱ بهمن ۱۳۹۲ ذوب‌آهن
(۰)
ماشین‌سازی
(۰)
31 January 2014
هفته بیست و ششم جمعه، ۱۸ بهمن ۱۳۹۲ سپاهان
(۱)
ذوب‌آهن
(۰)
7 February 2014
هفته بیست و هفتم یکشنبه، ۲۷ بهمن ۱۳۹۲ ذوب‌آهن
(۰)
فجرسپاسی
(۱)
16 February 2014
هفته بیست و هشتم پنجشنبه، ۷ فروردین ۱۳۹۳ صبای‌قم
(۲)
ذوب‌آهن
(۱)
27 March 2014
هفته بیست و نهم یکشنبه، ۱۷ فروردین ۱۳۹۳ ذوب‌آهن
(۲)
داماش‌گیلان
(۱)
6 April 2014
هفته سی‌ام جمعه، ۲۲ فروردین ۱۳۹۳ راه‌آهن
(۰)
ذوب‌آهن
(۱)
11 April 2014