برنامه بازی‌های تیم «ماشین‌سازی» در لیگ‌برتر (جام خلیج‌فارس)


← برای دیدن برنامه و نتایج بازی‌های هرکدام از تیم‌ها، روی نام آن تیم کلیک کنید.

← جدول کامل رده‌بندی و برنامه هفتگی بازی‌ها را اینجا ببینید.


    تیم خانه   تیم مهمان  
هفته اول پنجشنبه، ۳ مرداد ۱۳۹۲ ماشین‌سازی
(۱)
استقلال
(۲)
25 July 2013
هفته دوم پنجشنبه، ۱۰ مرداد ۱۳۹۲ تراکتور
(۱)
ماشین‌سازی
(۱)
1 August 2013
هفته سوم سه‌شنبه، ۱۵ مرداد ۱۳۹۲ ماشین‌سازی
(۱)
سپاهان
(۱)
6 August 2013
هفته چهارم یکشنبه، ۲۰ مرداد ۱۳۹۲ ماشین‌سازی
(۲)
فجرسپاسی
(۰)
11 August 2013
هفته پنجم جمعه، ۲۵ مرداد ۱۳۹۲ صبای‌قم
(۲)
ماشین‌سازی
(۲)
16 August 2013
هفته ششم جمعه، ۱ شهریور ۱۳۹۲ ماشین‌سازی
(۰)
داماش‌گیلان
(۲)
23 August 2013
هفته هفتم جمعه، ۸ شهریور ۱۳۹۲ راه‌آهن
(۱)
ماشین‌سازی
(۲)
30 August 2013
هفته هشتم پنجشنبه، ۱۴ شهریور ۱۳۹۲ ماشین‌سازی
(۱)
استقلال‌خوزستان
(۱)
5 September 2013
هفته نهم جمعه، ۲۲ شهریور ۱۳۹۲ پرسپولیس
(۱)
ماشین‌سازی
(۰)
13 September 2013
هفته دهم پنجشنبه، ۲۸ شهریور ۱۳۹۲ ماشین‌سازی
(۲)
ذوب‌آهن
(۰)
19 September 2013
هفته یازدهم جمعه، ۵ مهر ۱۳۹۲ مس‌کرمان
(۱)
ماشین‌سازی
(۲)
27 September 2013
هفته دوازدهم جمعه، ۱۲ مهر ۱۳۹۲ ماشین‌سازی
(۱)
سایپا
(۲)
4 October 2013
هفته سیزدهم پنجشنبه، ۲۵ مهر ۱۳۹۲ ملوان
(۲)
ماشین‌سازی
(۱)
17 October 2013
هفته چهاردهم جمعه، ۳ آبان ۱۳۹۲ ماشین‌سازی
(۱)
نفت‌تهران
(۲)
25 October 2013
هفته پانزدهم یکشنبه، ۱۲ آبان ۱۳۹۲ فولاد
(۱)
ماشین‌سازی
(۱)
3 November 2013
هفته شانزدهم جمعه، ۸ آذر ۱۳۹۲ استقلال
(۰)
ماشین‌سازی
(۰)
29 November 2013
هفته هفدهم جمعه، ۱۵ آذر ۱۳۹۲ ماشین‌سازی
(۱)
تراکتور
(۲)
6 December 2013
هفته هجدهم پنجشنبه، ۲۱ آذر ۱۳۹۲ سپاهان
(۰)
ماشین‌سازی
(۰)
12 December 2013
هفته نوزدهم پنجشنبه، ۲۸ آذر ۱۳۹۲ فجرسپاسی
(۰)
ماشین‌سازی
(۰)
19 December 2013
هفته بیستم سه‌شنبه، ۳ دی ۱۳۹۲ ماشین‌سازی
(۰)
صبای‌قم
(۱)
24 December 2013
هفته بیست و یکم شنبه، ۱۴ دی ۱۳۹۲ داماش‌گیلان
(۱)
ماشین‌سازی
(۲)
4 January 2014
هفته بیست و دوم شنبه، ۲۱ دی ۱۳۹۲ ماشین‌سازی
(۵)
راه‌آهن
(۰)
11 January 2014
هفته بیست و سوم پنجشنبه، ۲۶ دی ۱۳۹۲ استقلال‌خوزستان
(۳)
ماشین‌سازی
(۱)
16 January 2014
هفته بیست و چهارم سه‌شنبه، ۱ بهمن ۱۳۹۲ ماشین‌سازی
(۱)
پرسپولیس
(۰)
21 January 2014
هفته بیست و پنجم جمعه، ۱۱ بهمن ۱۳۹۲ ذوب‌آهن
(۰)
ماشین‌سازی
(۰)
31 January 2014
هفته بیست و ششم یکشنبه، ۲۰ بهمن ۱۳۹۲ ماشین‌سازی
(۰)
مس‌کرمان
(۰)
9 February 2014
هفته بیست و هفتم یکشنبه، ۲۷ بهمن ۱۳۹۲ سایپا
(۱)
ماشین‌سازی
(۱)
16 February 2014
هفته بیست و هشتم پنجشنبه، ۷ فروردین ۱۳۹۳ ماشین‌سازی
(۱)
ملوان
(۲)
27 March 2014
هفته بیست و نهم یکشنبه، ۱۷ فروردین ۱۳۹۳ نفت‌تهران
(۴)
ماشین‌سازی
(۱)
6 April 2014
هفته سی‌ام جمعه، ۲۲ فروردین ۱۳۹۳ ماشین‌سازی
(۰)
فولاد
(۱)
11 April 2014