برنامه بازی‌های تیم «نفت‌تهران» در لیگ‌برتر (جام خلیج‌فارس)


← برای دیدن برنامه و نتایج بازی‌های هرکدام از تیم‌ها، روی نام آن تیم کلیک کنید.

← جدول کامل رده‌بندی و برنامه هفتگی بازی‌ها را اینجا ببینید.


    تیم خانه   تیم مهمان  
هفته اول پنجشنبه، ۳ مرداد ۱۳۹۲ فجرسپاسی
(۰)
نفت‌تهران
(۱)
25 July 2013
هفته دوم جمعه، ۱۱ مرداد ۱۳۹۲ نفت‌تهران
(۱)
صبای‌قم
(۲)
2 August 2013
هفته سوم سه‌شنبه، ۱۵ مرداد ۱۳۹۲ داماش‌گیلان
(۱)
نفت‌تهران
(۱)
6 August 2013
هفته چهارم یکشنبه، ۲۰ مرداد ۱۳۹۲ نفت‌تهران
(۲)
راه‌آهن
(۱)
11 August 2013
هفته پنجم جمعه، ۲۵ مرداد ۱۳۹۲ استقلال‌خوزستان
(۲)
نفت‌تهران
(۴)
16 August 2013
هفته ششم جمعه، ۱ شهریور ۱۳۹۲ نفت‌تهران
(۱)
پرسپولیس
(۰)
23 August 2013
هفته هفتم جمعه، ۸ شهریور ۱۳۹۲ ذوب‌آهن
(۳)
نفت‌تهران
(۲)
30 August 2013
هفته هشتم پنجشنبه، ۱۴ شهریور ۱۳۹۲ نفت‌تهران
(۱)
مس‌کرمان
(۰)
5 September 2013
هفته نهم شنبه، ۲۳ شهریور ۱۳۹۲ سایپا
(۰)
نفت‌تهران
(۰)
14 September 2013
هفته دهم جمعه، ۲۹ شهریور ۱۳۹۲ نفت‌تهران
(۰)
ملوان
(۰)
20 September 2013
هفته یازدهم جمعه، ۵ مهر ۱۳۹۲ تراکتور
(۱)
نفت‌تهران
(۰)
27 September 2013
هفته دوازدهم پنجشنبه، ۱۱ مهر ۱۳۹۲ فولاد
(۰)
نفت‌تهران
(۲)
3 October 2013
هفته سیزدهم شنبه، ۲۷ مهر ۱۳۹۲ نفت‌تهران
(۱)
استقلال
(۱)
19 October 2013
هفته چهاردهم جمعه، ۳ آبان ۱۳۹۲ ماشین‌سازی
(۱)
نفت‌تهران
(۲)
25 October 2013
هفته پانزدهم یکشنبه، ۱۲ آبان ۱۳۹۲ نفت‌تهران
(۲)
سپاهان
(۲)
3 November 2013
هفته شانزدهم جمعه، ۸ آذر ۱۳۹۲ نفت‌تهران
(۲)
فجرسپاسی
(۰)
29 November 2013
هفته هفدهم جمعه، ۱۵ آذر ۱۳۹۲ صبای‌قم
(۱)
نفت‌تهران
(۲)
6 December 2013
هفته هجدهم جمعه، ۲۲ آذر ۱۳۹۲ نفت‌تهران
(۰)
داماش‌گیلان
(۰)
13 December 2013
هفته نوزدهم جمعه، ۲۹ آذر ۱۳۹۲ راه‌آهن
(۱)
نفت‌تهران
(۳)
20 December 2013
هفته بیستم سه‌شنبه، ۳ دی ۱۳۹۲ نفت‌تهران
(۰)
استقلال‌خوزستان
(۰)
24 December 2013
هفته بیست و یکم جمعه، ۱۳ دی ۱۳۹۲ پرسپولیس
(۰)
نفت‌تهران
(۰)
3 January 2014
هفته بیست و دوم پنجشنبه، ۱۹ دی ۱۳۹۲ نفت‌تهران
(۰)
ذوب‌آهن
(۱)
9 January 2014
هفته بیست و سوم یکشنبه، ۶ بهمن ۱۳۹۲ مس‌کرمان
(۰)
نفت‌تهران
(۱)
26 January 2014
هفته بیست و چهارم سه‌شنبه، ۱ بهمن ۱۳۹۲ نفت‌تهران
(۲)
سایپا
(۱)
21 January 2014
هفته بیست و پنجم جمعه، ۱۱ بهمن ۱۳۹۲ ملوان
(۲)
نفت‌تهران
(۰)
31 January 2014
هفته بیست و ششم یکشنبه، ۲۰ بهمن ۱۳۹۲ نفت‌تهران
(۳)
تراکتور
(۰)
9 February 2014
هفته بیست و هفتم یکشنبه، ۲۷ بهمن ۱۳۹۲ نفت‌تهران
(۱)
فولاد
(۱)
16 February 2014
هفته بیست و هشتم پنجشنبه، ۷ فروردین ۱۳۹۳ استقلال
(۰)
نفت‌تهران
(۱)
27 March 2014
هفته بیست و نهم یکشنبه، ۱۷ فروردین ۱۳۹۳ نفت‌تهران
(۴)
ماشین‌سازی
(۱)
6 April 2014
هفته سی‌ام جمعه، ۲۲ فروردین ۱۳۹۳ سپاهان
(۱)
نفت‌تهران
(۰)
11 April 2014