برنامه بازی‌های تیم «صبای‌قم» در لیگ‌برتر (جام خلیج‌فارس)


← برای دیدن برنامه و نتایج بازی‌های هرکدام از تیم‌ها، روی نام آن تیم کلیک کنید.

← جدول کامل رده‌بندی و برنامه هفتگی بازی‌ها را اینجا ببینید.


    تیم خانه   تیم مهمان  
هفته اول پنجشنبه، ۳ مرداد ۱۳۹۲ صبای‌قم
(۱)
ملوان
(۰)
25 July 2013
هفته دوم جمعه، ۱۱ مرداد ۱۳۹۲ نفت‌تهران
(۱)
صبای‌قم
(۲)
2 August 2013
هفته سوم سه‌شنبه، ۱۵ مرداد ۱۳۹۲ صبای‌قم
(۰)
فولاد
(۱)
6 August 2013
هفته چهارم شنبه، ۱۹ مرداد ۱۳۹۲ استقلال
(۱)
صبای‌قم
(۰)
10 August 2013
هفته پنجم جمعه، ۲۵ مرداد ۱۳۹۲ صبای‌قم
(۲)
ماشین‌سازی
(۲)
16 August 2013
هفته ششم جمعه، ۱ شهریور ۱۳۹۲ سپاهان
(۲)
صبای‌قم
(۱)
23 August 2013
هفته هفتم جمعه، ۸ شهریور ۱۳۹۲ صبای‌قم
(۳)
فجرسپاسی
(۰)
30 August 2013
هفته هشتم پنجشنبه، ۱۴ شهریور ۱۳۹۲ صبای‌قم
(۱)
تراکتور
(۳)
5 September 2013
هفته نهم جمعه، ۲۲ شهریور ۱۳۹۲ داماش‌گیلان
(۲)
صبای‌قم
(۱)
13 September 2013
هفته دهم جمعه، ۲۹ شهریور ۱۳۹۲ صبای‌قم
(۲)
راه‌آهن
(۱)
20 September 2013
هفته یازدهم جمعه، ۵ مهر ۱۳۹۲ استقلال‌خوزستان
(۱)
صبای‌قم
(۰)
27 September 2013
هفته دوازدهم جمعه، ۱۲ مهر ۱۳۹۲ صبای‌قم
(۱)
پرسپولیس
(۱)
4 October 2013
هفته سیزدهم پنجشنبه، ۲۵ مهر ۱۳۹۲ ذوب‌آهن
(۱)
صبای‌قم
(۱)
17 October 2013
هفته چهاردهم پنجشنبه، ۲ آبان ۱۳۹۲ صبای‌قم
(۲)
مس‌کرمان
(۲)
24 October 2013
هفته پانزدهم جمعه، ۱۷ آبان ۱۳۹۲ سایپا
(۲)
صبای‌قم
(۱)
8 November 2013
هفته شانزدهم جمعه، ۸ آذر ۱۳۹۲ ملوان
(۲)
صبای‌قم
(۱)
29 November 2013
هفته هفدهم جمعه، ۱۵ آذر ۱۳۹۲ صبای‌قم
(۱)
نفت‌تهران
(۲)
6 December 2013
هفته هجدهم جمعه، ۲۲ آذر ۱۳۹۲ فولاد
(۲)
صبای‌قم
(۰)
13 December 2013
هفته نوزدهم جمعه، ۲۹ آذر ۱۳۹۲ صبای‌قم
(۱)
استقلال
(۲)
20 December 2013
هفته بیستم سه‌شنبه، ۳ دی ۱۳۹۲ ماشین‌سازی
(۰)
صبای‌قم
(۱)
24 December 2013
هفته بیست و یکم شنبه، ۱۴ دی ۱۳۹۲ صبای‌قم
(۰)
سپاهان
(۱)
4 January 2014
هفته بیست و دوم شنبه، ۲۱ دی ۱۳۹۲ فجرسپاسی
(۱)
صبای‌قم
(۲)
11 January 2014
هفته بیست و سوم پنجشنبه، ۲۶ دی ۱۳۹۲ تراکتور
(۱)
صبای‌قم
(۱)
16 January 2014
هفته بیست و چهارم یکشنبه، ۶ بهمن ۱۳۹۲ صبای‌قم
(۳)
داماش‌گیلان
(۲)
26 January 2014
هفته بیست و پنجم جمعه، ۱۱ بهمن ۱۳۹۲ راه‌آهن
(۰)
صبای‌قم
(۰)
31 January 2014
هفته بیست و ششم جمعه، ۱۸ بهمن ۱۳۹۲ صبای‌قم
(۱)
استقلال‌خوزستان
(۱)
7 February 2014
هفته بیست و هفتم جمعه، ۲ اسفند ۱۳۹۲ پرسپولیس
(۳)
صبای‌قم
(۱)
21 February 2014
هفته بیست و هشتم پنجشنبه، ۷ فروردین ۱۳۹۳ صبای‌قم
(۲)
ذوب‌آهن
(۱)
27 March 2014
هفته بیست و نهم یکشنبه، ۱۷ فروردین ۱۳۹۳ مس‌کرمان
(۰)
صبای‌قم
(۰)
6 April 2014
هفته سی‌ام جمعه، ۲۲ فروردین ۱۳۹۳ صبای‌قم
(۰)
سایپا
(۰)
11 April 2014