برنامه بازی‌های تیم «تراکتور» در لیگ‌برتر (جام خلیج‌فارس)


← برای دیدن برنامه و نتایج بازی‌های هرکدام از تیم‌ها، روی نام آن تیم کلیک کنید.

← جدول کامل رده‌بندی و برنامه هفتگی بازی‌ها را اینجا ببینید.


    تیم خانه   تیم مهمان  
هفته اول چهارشنبه، ۲ مرداد ۱۳۹۲ پرسپولیس
(۱)
تراکتور
(۰)
24 July 2013
هفته دوم پنجشنبه، ۱۰ مرداد ۱۳۹۲ تراکتور
(۱)
ماشین‌سازی
(۱)
1 August 2013
هفته سوم سه‌شنبه، ۱۵ مرداد ۱۳۹۲ ذوب‌آهن
(۲)
تراکتور
(۴)
6 August 2013
هفته چهارم یکشنبه، ۲۰ مرداد ۱۳۹۲ سپاهان
(۰)
تراکتور
(۱)
11 August 2013
هفته پنجم جمعه، ۲۵ مرداد ۱۳۹۲ تراکتور
(۰)
مس‌کرمان
(۰)
16 August 2013
هفته ششم جمعه، ۱ شهریور ۱۳۹۲ فجرسپاسی
(۰)
تراکتور
(۰)
23 August 2013
هفته هفتم جمعه، ۸ شهریور ۱۳۹۲ تراکتور
(۱)
سایپا
(۰)
30 August 2013
هفته هشتم پنجشنبه، ۱۴ شهریور ۱۳۹۲ صبای‌قم
(۱)
تراکتور
(۳)
5 September 2013
هفته نهم پنجشنبه، ۲۱ شهریور ۱۳۹۲ تراکتور
(۲)
ملوان
(۲)
12 September 2013
هفته دهم جمعه، ۲۹ شهریور ۱۳۹۲ داماش‌گیلان
(۱)
تراکتور
(۰)
20 September 2013
هفته یازدهم جمعه، ۵ مهر ۱۳۹۲ تراکتور
(۱)
نفت‌تهران
(۰)
27 September 2013
هفته دوازدهم پنجشنبه، ۱۱ مهر ۱۳۹۲ راه‌آهن
(۱)
تراکتور
(۲)
3 October 2013
هفته سیزدهم جمعه، ۲۶ مهر ۱۳۹۲ تراکتور
(۲)
فولاد
(۲)
18 October 2013
هفته چهاردهم یکشنبه، ۵ آبان ۱۳۹۲ استقلال‌خوزستان
(۱)
تراکتور
(۴)
27 October 2013
هفته پانزدهم جمعه، ۱۷ آبان ۱۳۹۲ تراکتور
(۱)
استقلال
(۱)
8 November 2013
هفته شانزدهم جمعه، ۸ آذر ۱۳۹۲ تراکتور
(۱)
پرسپولیس
(۰)
29 November 2013
هفته هفدهم جمعه، ۱۵ آذر ۱۳۹۲ ماشین‌سازی
(۱)
تراکتور
(۲)
6 December 2013
هفته هجدهم جمعه، ۲۲ آذر ۱۳۹۲ تراکتور
(۲)
ذوب‌آهن
(۲)
13 December 2013
هفته نوزدهم جمعه، ۲۹ آذر ۱۳۹۲ تراکتور
(۱)
سپاهان
(۲)
20 December 2013
هفته بیستم سه‌شنبه، ۳ دی ۱۳۹۲ مس‌کرمان
(۱)
تراکتور
(۱)
24 December 2013
هفته بیست و یکم شنبه، ۱۴ دی ۱۳۹۲ تراکتور
(۰)
فجرسپاسی
(۰)
4 January 2014
هفته بیست و دوم شنبه، ۲۱ دی ۱۳۹۲ سایپا
(۳)
تراکتور
(۳)
11 January 2014
هفته بیست و سوم پنجشنبه، ۲۶ دی ۱۳۹۲ تراکتور
(۱)
صبای‌قم
(۱)
16 January 2014
هفته بیست و چهارم یکشنبه، ۶ بهمن ۱۳۹۲ ملوان
(۱)
تراکتور
(۱)
26 January 2014
هفته بیست و پنجم جمعه، ۱۱ بهمن ۱۳۹۲ تراکتور
(۰)
داماش‌گیلان
(۰)
31 January 2014
هفته بیست و ششم یکشنبه، ۲۰ بهمن ۱۳۹۲ نفت‌تهران
(۳)
تراکتور
(۰)
9 February 2014
هفته بیست و هفتم پنجشنبه، ۱ اسفند ۱۳۹۲ تراکتور
(۰)
راه‌آهن
(۳)
20 February 2014
هفته بیست و هشتم پنجشنبه، ۷ فروردین ۱۳۹۳ فولاد
(۲)
تراکتور
(۱)
27 March 2014
هفته بیست و نهم یکشنبه، ۱۷ فروردین ۱۳۹۳ تراکتور
(۱)
استقلال‌خوزستان
(۰)
6 April 2014
هفته سی‌ام جمعه، ۲۲ فروردین ۱۳۹۳ استقلال
(۱)
تراکتور
(۳)
11 April 2014