باشگاه فوتبال پرسپولیس تهران
بازی‌های قبلی و بعدی تیم پرسپولیس (روی تیم‌ها و کاپ‌ها کلیک‌کنید)
شنبه ۱۲ مهر
(3 October)
1 - 1
جمعه ۱۶ آبان
(6 November)
0 - 0
شنبه ۱ آذر
(21 November)
1 - 0
پنجشنبه ۶ آذر
(26 November)
0 - 0
دوشنبه ۱۰ آذر
(30 November)
3 - 0
شنبه ۲۹ آذر
(19 December)
-
ویدیوهای اخیر تیم پرسپولیس:
۱۰ آذر ۱۳۹۹ (30 November 2020)
۶ آذر ۱۳۹۹ (26 November 2020)
۱ آذر ۱۳۹۹ (21 November 2020)
۱۶ آبان ۱۳۹۹ (6 November 2020)
۱۲ مهر ۱۳۹۹ (3 October 2020)
لینک‌های مربوطه:
دروازه‌بانان
مدافعین
هافبک‌ها
مهاجمین