باشگاه فوتبال نساجی مازندران
بازی‌های قبلی و بعدی تیم نساجی (روی تیم‌ها و کاپ‌ها کلیک‌کنید)
پنجشنبه ۳ شهریور
(25 August)
2 - 2
سه‌شنبه ۸ شهریور
(30 August)
0 - 0
دوشنبه ۱۴ شهریور
(5 September)
2 - 0
شنبه ۱۹ شهریور
(10 September)
3 - 1
شنبه ۹ مهر
(1 October)
4 - 0
پنجشنبه ۱۴ مهر
(6 October)
15:00
ویدیوهای اخیر تیم نساجی:
۹ مهر ۱۴۰۱ (1 October 2022)
۱۹ شهریور ۱۴۰۱ (10 September 2022)
۱۴ شهریور ۱۴۰۱ (5 September 2022)
۸ شهریور ۱۴۰۱ (30 August 2022)
۳ شهریور ۱۴۰۱ (25 August 2022)
لینک‌های مربوطه:
دروازه‌بانان
مدافعین
هافبک‌ها
مهاجمین