باشگاه فوتبال صنعت مس رفسنجان
بازی‌های قبلی و بعدی تیم مس‌رفسنجان (روی تیم‌ها و کاپ‌ها کلیک‌کنید)
پنجشنبه ۳ شهریور
(25 August)
0 - 0
چهارشنبه ۹ شهریور
(31 August)
0 - 0
دوشنبه ۱۴ شهریور
(5 September)
0 - 0
شنبه ۱۹ شهریور
(10 September)
2 - 1
یکشنبه ۱۰ مهر
(2 October)
1 - 1
جمعه ۱۵ مهر
(7 October)
18:00
ویدیوهای اخیر تیم مس‌رفسنجان:
۱۰ مهر ۱۴۰۱ (2 October 2022)
۱۹ شهریور ۱۴۰۱ (10 September 2022)
۱۴ شهریور ۱۴۰۱ (5 September 2022)
۹ شهریور ۱۴۰۱ (31 August 2022)
۳ شهریور ۱۴۰۱ (25 August 2022)
لینک‌های مربوطه: