باشگاه فوتبال مس رفسنجان
بازی‌های قبلی و بعدی تیم مس‌رفسنجان (روی تیم‌ها و کاپ‌ها کلیک‌کنید)
پنجشنبه ۲۸ اسفند
(18 March)
0 - 1
شنبه ۱۴ فروردین
(3 April)
0 - 0
یکشنبه ۲۲ فروردین
(11 April)
1 - 0
پنجشنبه ۲ اردیبهشت
(22 April)
1 - 0
شنبه ۱۸ اردیبهشت
(8 May)
0 - 1
یکشنبه ۲۶ اردیبهشت
(16 May)
19:20
ویدیوهای اخیر تیم مس‌رفسنجان:
۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۰ (8 May 2021)
۲ اردیبهشت ۱۴۰۰ (22 April 2021)
۱۴ فروردین ۱۴۰۰ (3 April 2021)
۲۸ اسفند ۱۳۹۹ (18 March 2021)
۲۲ اسفند ۱۳۹۹ (12 March 2021)
لینک‌های مربوطه: