باشگاه فوتبال آلومینیوم اراک
بازی‌های قبلی و بعدی تیم آلومینیوم (روی تیم‌ها و کاپ‌ها کلیک‌کنید)
دوشنبه ۶ بهمن
(25 January)
2 - 1
شنبه ۱۱ بهمن
(30 January)
0 - 1
جمعه ۱۷ بهمن
(5 February)
1 - 1
شنبه ۲۵ بهمن
(13 February)
1 - 2
دوشنبه ۱۱ اسفند
(1 March)
1 - 1
شنبه ۱۶ اسفند
(6 March)
15:30
ویدیوهای اخیر تیم آلومینیوم:
۱۱ اسفند ۱۳۹۹ (1 March 2021)
۲۵ بهمن ۱۳۹۹ (13 February 2021)
۱۷ بهمن ۱۳۹۹ (5 February 2021)
۱۱ بهمن ۱۳۹۹ (30 January 2021)
۶ بهمن ۱۳۹۹ (25 January 2021)
لینک‌های مربوطه: