باشگاه فوتبال آلومینیوم اراک
بازی‌های قبلی و بعدی تیم آلومینیوم (روی تیم‌ها و کاپ‌ها کلیک‌کنید)
جمعه ۴ شهریور
(26 August)
0 - 1
چهارشنبه ۹ شهریور
(31 August)
0 - 0
دوشنبه ۱۴ شهریور
(5 September)
0 - 2
شنبه ۱۹ شهریور
(10 September)
0 - 0
شنبه ۹ مهر
(1 October)
1 - 0
پنجشنبه ۱۴ مهر
(6 October)
16:00
ویدیوهای اخیر تیم آلومینیوم:
۹ مهر ۱۴۰۱ (1 October 2022)
۱۹ شهریور ۱۴۰۱ (10 September 2022)
۱۴ شهریور ۱۴۰۱ (5 September 2022)
۹ شهریور ۱۴۰۱ (31 August 2022)
۴ شهریور ۱۴۰۱ (26 August 2022)
لینک‌های مربوطه: