تو قلب من یه "امپراطوره"
به یاد افشین قطبی عزیز "قلب شیر"
نظر کاربران را اینجا ببینید. ( تعداد نظرات: ۱۳ )