صفحه شخصی: mahmoodmn86


تیم محبوب در لیگ برتر: پرسپولیس

مشارکت:

شروع: ۴ دی ۱۳۹۰ (حدود ۱۳ سال پیش)
لینک‌ها: ۰
عکس‌ها: ۴ (ببینید)
ویدیوها: ۰
نظرات: ۹۳۸ (میانگین موافقان: ۱۳ نفر)
اعتبار پیش‌بینی: ۱۰۰۰

رأی دریافتی:

۱۷۷ ۳ ۵۰