صفحه شخصی: abi333


تیم محبوب در لیگ برتر: استقلال

مشارکت:

شروع: ۲۶ اسفند ۱۳۹۰ (حدود ۱۲ سال پیش)
لینک‌ها: ۶۲ (ببینید)
عکس‌ها: ۶۶ (ببینید)
ویدیوها: ۱۷ (ببینید)
نظرات: ۱۷۶۸ (میانگین موافقان: ۸ نفر)
اعتبار پیش‌بینی: ۱۰۰۰

رأی دریافتی:

۲۵۳۱ ۶۵ ۱۹۰۰