این عکس حدود ۹ سال پیش توسط abi333 فرستاده شده و ۴ نظر درباره آن داده شده است. | نظر شما چیه؟
باز یک پنالتی مشکوک دیگر
این عکس حدود ۹ سال پیش توسط abi333 فرستاده شده و ۱۱ نظر درباره آن داده شده است. | نظر شما چیه؟
این عکس حدود ۹ سال پیش توسط abi333 فرستاده شده و ۶ نظر درباره آن داده شده است. | نظر شما چیه؟
این عکس حدود ۹ سال پیش توسط abi333 فرستاده شده و ۲ نظر درباره آن داده شده است. | نظر شما چیه؟
این عکس حدود ۹ سال پیش توسط abi333 فرستاده شده و ۱۱ نظر درباره آن داده شده است. | نظر شما چیه؟
این عکس حدود ۹ سال پیش توسط abi333 فرستاده شده و ۲۱ نظر درباره آن داده شده است. | نظر شما چیه؟
بوفون امشب 4 گل قشنگ از فیورنتینا خورد! آیا در ایتالیا هم از شماره یکشون اینقدر انتقاد می کنند!!
این عکس حدود ۹ سال پیش توسط abi333 فرستاده شده و ۱۸ نظر درباره آن داده شده است. | نظر شما چیه؟
برگ دیگری از فساد فوتبال
این عکس حدود ۹ سال پیش توسط abi333 فرستاده شده و ۸ نظر درباره آن داده شده است. | نظر شما چیه؟
در مسابقات مقدماتی جام جهانی‌ برزیل، مونته‌نگرو مقابل انگلیس بازی کرد که دامانوویچ تک گٔل تیم ملی‌ مونته‌نگرو را به جو هارت زد
این عکس حدود ۹ سال پیش توسط abi333 فرستاده شده و ۴ نظر درباره آن داده شده است. | نظر شما چیه؟
این عکس حدود ۹ سال پیش توسط abi333 فرستاده شده و ۱۷ نظر درباره آن داده شده است. | نظر شما چیه؟
این عکس حدود ۹ سال پیش توسط abi333 فرستاده شده است. | نظر شما چیه؟
این عکس حدود ۹ سال پیش توسط abi333 فرستاده شده و ۵ نظر درباره آن داده شده است. | نظر شما چیه؟
این عکس حدود ۹ سال پیش توسط abi333 فرستاده شده و ۱ نظر درباره آن داده شده است. | نظر شما چیه؟
این عکس حدود ۹ سال پیش توسط abi333 فرستاده شده و ۷ نظر درباره آن داده شده است. | نظر شما چیه؟
سید با این وجود برای استقلال بازی کرد هر سال چنین روزی به دیدارش میرفت
این عکس حدود ۹ سال پیش توسط abi333 فرستاده شده و ۱۹ نظر درباره آن داده شده است. | نظر شما چیه؟