امروز سالگرد درگذشت خواهر سید مهدی رحمتی بود
سید با این وجود برای استقلال بازی کرد هر سال چنین روزی به دیدارش میرفت
نظر کاربران را اینجا ببینید. ( تعداد نظرات: ۱۹ )