مهدوی کیا و چاق ترین پسر ایران
دلجوئی مهدی مهدوی کیا از چاق ترین پسر ایران در بین دو نیمه بازی پرسپولیس و صبا
نظر کاربران را اینجا ببینید. ( تعداد نظرات: ۷ )