صفحه شخصی: Redpower


تیم محبوب در لیگ برتر: پرسپولیس

مشارکت:

شروع: ۵ بهمن ۱۳۹۰ (حدود ۱۲ سال پیش)
لینک‌ها: ۳ (ببینید)
عکس‌ها: ۱۱ (ببینید)
ویدیوها: ۰
نظرات: ۲۳۸ (میانگین موافقان: ۰ نفر)
اعتبار پیش‌بینی: ۱۰۰۰

رأی دریافتی:

۲۱۰ ۳ ۱۰۵