جوانان استقلال هم دربی را به جوانان پرسپولیس باخت
پس از تیم امید پرسپولیس تیم جوانان پرسپولیس هم استقلال را شکست داد.
نظر کاربران را اینجا ببینید. ( تعداد نظرات: ۱۶ )