صفحه شخصی: Shervin2


تیم محبوب در لیگ برتر: استقلال

مشارکت:

شروع: ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۳ (حدود ۱۰ سال پیش)
لینک‌ها: ۱۰ (ببینید)
عکس‌ها: ۷ (ببینید)
ویدیوها: ۰
نظرات: ۹۶۲ (میانگین موافقان: ۱۹ نفر)
اعتبار پیش‌بینی: ۱۰۰۰

رأی دریافتی:

۳۱۱ ۲ ۴۶