پنالتی گمشده پرسپولیس
اشتباه داور و پنالتی سوخته و کارت زرد اشتباه به عالیشاه !!
نظر کاربران را اینجا ببینید. ( تعداد نظرات: ۱۲ )