صفحه شخصی: akmiri


تیم محبوب در لیگ برتر: فعلاً انتخاب نشده

مشارکت:

شروع: ۲۳ آبان ۱۳۹۱ (حدود ۱۰ سال پیش)
لینک‌ها: ۱۱ (ببینید)
عکس‌ها: ۲ (ببینید)
ویدیوها: ۰
نظرات: ۸۰۷ (میانگین موافقان: ۱۶ نفر)
اعتبار پیش‌بینی: ۱۰۰۰

رأی دریافتی:

۸۷ ۲ ۲۰