قهرمان
یه روز بزرگترین بازیکنان کشورمون از فوتبال ملی کنار گذاشته شدن چون تو وسط کشت و کشتار رژیم از حق اعتراضات مردم حمایت کردن.
هیچ وقت اسم خودشونو قهرمان نذاشتند. حالا یکی پیدا شده میگه چون من از فقر مردم حرف زدم قهرمان هستم و پستش میکنه تو اینستاگرام. بچه بیا پایین ..... نگو سرمون درد گرفت!!
نظر کاربران را اینجا ببینید. ( تعداد نظرات: ۸ )