بزن زیرش!!
کسانی که از این ۲ جام جهانی قبلی حماسه ساختن رو به این نکته جلب میکنم که تعداد پاسهای سالم تیممون تو ۳ تا بازی آخر برابر بود با تعداد پاسهای سالم مراکش تو یک بازی. و از مالکیت توپ نگو که خفت باره. اسکوچیچ هم اگه بخواد اینجوری بازی کنه باید عوض بشه
نظر کاربران را اینجا ببینید. ( تعداد نظرات: ۱۴ )