سکوتت را بشکن
ماها تورو فرهاد مجیدی کردیم,یا تکلیفت رو با مردم روشن کن,یا ادای فرزند حجازی هستم و هوادار,هوادار کردن را برای همیشه دور بنداز.
نظر کاربران را اینجا ببینید. ( تعداد نظرات: ۱۶ )