صفحه شخصی: Deadend


تیم محبوب در لیگ برتر: فعلاً انتخاب نشده

مشارکت:

شروع: ۳ اسفند ۱۳۹۷ (حدود ۵ سال پیش)
لینک‌ها: ۰
عکس‌ها: ۷ (ببینید)
ویدیوها: ۱ (ببینید)
نظرات: ۱۸۱ (میانگین موافقان: ۱۴ نفر)
اعتبار پیش‌بینی: ۱۰۰۰

رأی دریافتی:

۴۱۲ ۷ ۱۷۴