تیمی‌ که با ۴ سال قهرمانی پشت سر هم نشون‌داده هیچ حریفی تو‌ ایران نداره بیدی نیست که با این نسیم بلرزه. این برد با پنالتی و زد و بند ارزونی خودتون. به شما باید حق داد که بزرگترین دست آورد چندین سال گذشتتون این برد با پنالتی بوده. اصلا باید بهتون یه جام‌ بدن بهتون براش خ خ. اونم هم که فرهاد با ناز همیشهگیش کوفتتون‌کرد.
این عکس حدود ۳ ماه پیش توسط Deadend فرستاده شده و ۱۱ نظر درباره آن داده شده است. | نظر شما چیه؟
جز جیگر بگیری فرناز که این ۴ رو نشون دادی خ خ خ
این عکس حدود ۴ ماه پیش توسط Deadend فرستاده شده و ۱۱ نظر درباره آن داده شده است. | نظر شما چیه؟
استق با سرورش ۱۸ امتیاز و با تیم ۱۴ جدول ۱۷ امتیاز فاصله داره خ خ خ استق قهرمان، تو را به خدا در جدول بمان. اگه بری ما به کی بخندیم خ خ خ
این عکس حدود ۴ ماه پیش توسط Deadend فرستاده شده و ۴ نظر درباره آن داده شده است. | نظر شما چیه؟
این عکس حدود ۹ ماه پیش توسط Deadend فرستاده شده و ۶ نظر درباره آن داده شده است. | نظر شما چیه؟
این عکس حدود ۱۰ ماه پیش توسط Deadend فرستاده شده و ۶ نظر درباره آن داده شده است. | نظر شما چیه؟