کارنامه علی‌ دایی
به عنوان یه پرسپولیسی میگم اینو، تو اینکه سیاسی آدم درستی‌ نیست شکی نیست، ولی‌ دایی باید میرفت دیگه.
نظر کاربران را اینجا ببینید. ( تعداد نظرات: ۱۴ )