عكس قدیمى
نكته جالبش اینجاست كه على دائى پیرهن كریم باقرى رو پوشیده
نظر کاربران را اینجا ببینید. ( تعداد نظرات: ۱۰ )