صفحه شخصی: Michiganuni


تیم محبوب در لیگ برتر: استقلال

مشارکت:

شروع: ۹ دی ۱۳۹۳ (حدود ۱۰ سال پیش)
لینک‌ها: ۰
عکس‌ها: ۱۷۵ (ببینید)
ویدیوها: ۵۹ (ببینید)
نظرات: ۵۴۱۶ (میانگین موافقان: ۹ نفر)
اعتبار پیش‌بینی: ۱۰۰۰

رأی دریافتی:

۱۰۸۲۰ ۲۳۴ ۴۴۷۷