صفحه شخصی: majidmir


تیم محبوب در لیگ برتر: سپاهان

مشارکت:

شروع: ۱ دی ۱۳۹۰ (حدود ۱۲ سال پیش)
لینک‌ها: ۰
عکس‌ها: ۲ (ببینید)
ویدیوها: ۰
نظرات: ۱۶ (میانگین موافقان: ۵ نفر)
اعتبار پیش‌بینی: ۱۰۰۰

رأی دریافتی:

۵۸ ۲ ۲۲