قانون در فوتبال ایران
تمام قوانین و آیین نامه یا یکدفعه خلق میشن، یا دیده نمیشن، یا فوری تغییر میکنن،یا هر جور دلشون بخواد تفسیر میشن. حالا میخواد تامین منابع مالی باشه، بازیکن غیر مجاز باشه،نقل و انتقال غیر قانونی باشه، نامه کسر امتیاز باشه، کمیته انضباطی باشه، کمیته استیناف باشه، داوری باشه،سازمان لیگ باشه،محرومیت باشه، سربازی باشه، کتک کاری بازیکنها باشه،جریمه باشه و یا هر چیز دیگه ای باشه. فقط مهم اینه تیم فرا قانونی نتیجه کار به نفعش باشه.همه داخل و بیرون زمین گوش به فرمانند. قانون یعنی همین و بس. همیشه تاریخ هم همین بوده، از دوچرخه سواری تا حالا که چند بار اسم عوض کردن. هیچ کس هم حق هیچ اعتراضی رو به تیم تیم سوگلی حکومت رو ندارد. تازه از زمین و زمان هم طلبکارن و همیشه دست پیش رو میگیرن که پس نیوفتن.
نظر کاربران را اینجا ببینید. ( تعداد نظرات: ۸ )