کاپیتان آندو ... (RESPECT)
آندرانیک تیموریان بازیکن کهنه کار و جنگنده و با تعصب تیم ملی‌ در حضور کروش و دیگر ملی‌ پوشان رسما کاپیتان تیم ملی‌ ایران شد . (برای کاپیتان آندو و تیم ملی‌ ایران آرزوی موفقیت می‌کنیم)
نظر کاربران را اینجا ببینید. ( تعداد نظرات: ۸ )