صفحه شخصی: hesam79


تیم محبوب در لیگ برتر: استقلال

مشارکت:

شروع: ۳ اسفند ۱۳۹۱ (حدود ۱۰ سال پیش)
لینک‌ها: ۱ (ببینید)
عکس‌ها: ۳ (ببینید)
ویدیوها: ۴ (ببینید)
نظرات: ۷۰۷ (میانگین موافقان: ۸ نفر)
اعتبار پیش‌بینی: ۱۰۰۰

رأی دریافتی:

۱۲۸ ۱ ۴۸