امید نورافکن امروز به تنهایی در زمین شماره ۲ آزادی به تمرین پرداخت.

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین؛ بازیکنان استقلال برای چندمین بارپیاپی امروز هم تمرین نکردند و به حرکت خود موسوم به اعتصاب ادامه دادند. اعتصابیکه شاید در ابتدا تصور می شد به خاطر مصاحبه های تخریبی اعضای هیئت مدیره است اماحالا که این مصاحبه ها قطع شده مشخص شده است که عامل تمرین نکردن استقلالی ها پولاست. بازیکنان ادعا دارند که بخش اندکی از مطالبات خود را گرفته اند و شب عید بهپول احتیاج دارند.

بازیکنان استقلال بازهم حاضر نشدند لباس عوض کنند و وارد زمین شوندتا سال ۹۵ را بدون تمرین به پایان برسانند. اما در این میان جوانی ۲۰ ساله بود کهرفتار حرفه ای را به سایر بازیکنان آموخت. امید نورافکن جوان آینده دار تیماستقلال بدون توجه به هیاهوهای موجود، به تنهایی وارد زمین شماره ۲ مجموعه ورزشیآزادی شد و به تمرین انفرادی پرداخت تا هم به همگان ثابت کند که قدر و ارزش پیراهنآبی تن خود را می داند و هم تلنگری به دیگر بازیکنان بزند که اینجا استقلال است چشم امید میلیون ها هوادار به ساق پای بازیکنان.

این خبر حدود ۱۵ ماه پیش فرستاده شده است.
نظر کاربران را اینجا ببینید. ( تعداد نظرات: ۱۰ )