مهندس
وقتی هنوز صدای ”ندای قلبش” بلند نشده بود، پی نوشت: خخخ
نظر کاربران را اینجا ببینید. ( تعداد نظرات: ۲ )