صفحه شخصی: Michiganuni


تیم محبوب در لیگ برتر: استقلال

مشارکت:

شروع: ۹ دی ۱۳۹۳ (حدود ۵ سال پیش)
لینک‌ها: ۰
عکس‌ها: ۱۷۴ (ببینید)
ویدیوها: ۵۹ (ببینید)
نظرات: ۵۱۲۲ (میانگین موافقان: ۹ نفر)
اعتبار پیش‌بینی: ۱۰۰۰

رأی دریافتی:

۱۰۶۸۹ ۲۲۵ ۴۲۹۸