این عکس حدود ۱۰ روز پیش توسط Michiganuni فرستاده شده است. | نظر شما چیه؟
این عکس حدود ۱۰ روز پیش توسط Michiganuni فرستاده شده و ۷ نظر درباره آن داده شده است. | نظر شما چیه؟
این عکس حدود ۲ ماه پیش توسط Michiganuni فرستاده شده است. | نظر شما چیه؟
عباس اسماعیل‌بیگی رئیس کانون هواداران و کارمند باشگاه پرسپولیس
این عکس حدود ۲ ماه پیش توسط Michiganuni فرستاده شده و ۷ نظر درباره آن داده شده است. | نظر شما چیه؟
این عکس حدود ۲ ماه پیش توسط Michiganuni فرستاده شده است. | نظر شما چیه؟
این عکس حدود ۳ ماه پیش توسط Michiganuni فرستاده شده و ۹ نظر درباره آن داده شده است. | نظر شما چیه؟
این عکس حدود ۴ ماه پیش توسط Michiganuni فرستاده شده و ۳ نظر درباره آن داده شده است. | نظر شما چیه؟
این عکس حدود ۴ ماه پیش توسط Michiganuni فرستاده شده و ۱۹ نظر درباره آن داده شده است. | نظر شما چیه؟
این عکس حدود ۵ ماه پیش توسط Michiganuni فرستاده شده است. | نظر شما چیه؟
این عکس حدود ۵ ماه پیش توسط Michiganuni فرستاده شده و ۶ نظر درباره آن داده شده است. | نظر شما چیه؟
این عکس حدود ۵ ماه پیش توسط Michiganuni فرستاده شده و ۴ نظر درباره آن داده شده است. | نظر شما چیه؟
مجلس زورش به این آقا نمیرسد! مراسم شنل گذاری متهم اصلی خالی کردن بانک سرمایه توسط دوستان و شرکا!!
این عکس حدود ۵ ماه پیش توسط Michiganuni فرستاده شده و ۱۷ نظر درباره آن داده شده است. | نظر شما چیه؟
این عکس حدود ۵ ماه پیش توسط Michiganuni فرستاده شده و ۶ نظر درباره آن داده شده است. | نظر شما چیه؟
تاریخ ایران مدرن را می‌توان با استفاده از تاریخ فوتبال ایران توضیح داد.» کشورهای غربی بر معرفی ورزش به ایران تاثیرگذار بودند ولی بانی پیشرفت و ترقی آن رضاشاه است که در اکتبر ۱۹۲۵ به سلطنت رسید. فوئر می‌نویسد: «او مردان را مجبور کرد تا رداهایشان را به دور بیاندازند و کت و شلوار غربی بر تن کنند. برای ایجاد یک کشور مدرن، او به مردان مدرنی احتیاج داشت که ارزش بهداشت، رقابت‌های مردانه و همکاری را بیاموزند. رضاشاه فهمید که فوتبال می‌تواند به نهادینه ساختن ارزش‌های غربی کمک کند. برای او ورزش نماد مدرنیته بود تا جایی که دستور داد مسجدها را از بین ببرند و...
این عکس حدود ۶ ماه پیش توسط Michiganuni فرستاده شده و ۹۵ نظر درباره آن داده شده است. | نظر شما چیه؟
باز هم دلواپسان صاحب ملک و ملت بساط حمله به مسعود را برای بازی با تیم اسرائیلی شروع کردن.خطر محرومیت در کلیه رشته های ورزشی و بخصوص فوتبال و کشتی,ورزش ایران را تحدید میکند.امروزه حاکمان و دلواپسان بدانند دوره فریبکاری و فیلم هندی بازی کردن در ورزش دنیا منسوخ شده.از مسعود حمایت کنیم تا ورزش نیز مانند سایر چیزها در ایران به خاک سیاه ماتم ننشیند
این عکس حدود ۶ ماه پیش توسط Michiganuni فرستاده شده و ۱ نظر درباره آن داده شده است. | نظر شما چیه؟