صفحه شخصی: mamalAbi


تیم محبوب در لیگ برتر: استقلال

مشارکت:

شروع: ۲ آذر ۱۳۹۱ (حدود ۸ سال پیش)
لینک‌ها: ۹۶ (ببینید)
عکس‌ها: ۶۱۹ (ببینید)
ویدیوها: ۵۹۵ (ببینید)
نظرات: ۷۰۸۷ (میانگین موافقان: ۱۶ نفر)
اعتبار پیش‌بینی: ۱۰۰۰

رأی دریافتی:

۳۹۸۲۵ ۸۴۰ ۱۶۷۱۷