برگی از تاریخ: وقتی مربی وقت تاج حسرت تماشاگران پرسپولیس را میخورد
نظر کاربران را اینجا ببینید. ( تعداد نظرات: ۱۸ )