پروین هزارچهره و ممد مایلی در شورش ۵۷
این مزوران هزار روی بی بته و بی ریشه از هنرمند و ورزشکار و کارگردان و اپوزیسیون فیک و خواننده و نوازنده و شاعر و بازیگر و پرستوی دو آستری و چند آستری و روزنامه نگار و خبر نگار و مجری و نایاکی و قاضی سابق و فعال فیک حقوق بشر و زنان و سیاسی و عضو ناسا و نویسنده و روانشناس و دکتر و ملی منقلی و...عامل اصلی این شورش ها و بقا و استمرار جمهوری قتل و جنایت و اعدام و کشتار و سرکوب و تجاوز و دزدی و اختلاس و غارت منابع ایران بودند! جمهوری مافیایی و فاشیستی و تروریستی دروغ و خدعه و فریب اسلامی نامشروع! ۱۴۴۱ سال اشغال!
نظر کاربران را اینجا ببینید. ( تعداد نظرات: ۱۸ )