صفحه شخصی: persepolis17


تیم محبوب در لیگ برتر: پرسپولیس

مشارکت:

شروع: ۲۰ آذر ۱۳۹۰ (حدود ۷۰ ماه پیش)
لینک‌ها: ۱۷۲ (ببینید)
عکس‌ها: ۱۰۵ (ببینید)
ویدیوها: ۳۸ (ببینید)
نظرات: ۶۴۶ (میانگین موافقان: ۸ نفر)
اعتبار پیش‌بینی: ۱۰۰۰

رأی دریافتی:

۴۴۲۰ ۷۱ ۲۲۱۰


پرطرفدارترین نظر ارسالی در سه‌ماهه اخیر:

حدود ۲ ماه پیش persepolis17 در مورد «این ویدیو» گفت: ۷۸ موافق
اس‌ اس‌ شیرتوشیر دکتر مهندس‌ها همینه :)