مسخره‌کردن قلعه‌نوعی

Disclaimer: This content is provided and hosted from a 3rd party server (YouTube.com). Footballitarin is not responsible for the content, its quality, and its accuracy. (DMCA Compliance)
من از عادل انتظار چنین برخوردی را که قلعه‌نوعی را کوچک کند نداشتم
نظر کاربران را اینجا ببینید. ( تعداد نظرات: ۱۳ )