صفحه شخصی: BicycleKick


تیم محبوب در لیگ برتر: پرسپولیس

مشارکت:

شروع: ۵ اسفند ۱۳۹۱ (حدود ۱۱ سال پیش)
لینک‌ها: ۱ (ببینید)
عکس‌ها: ۵ (ببینید)
ویدیوها: ۶ (ببینید)
نظرات: ۶۱ (میانگین موافقان: ۱۶ نفر)
اعتبار پیش‌بینی: ۱۰۰۰

رأی دریافتی:

۳۹۸ ۱۲ ۵۹