اندر حکایت‌ جنگ‌های کامنتی

Disclaimer: This content is provided and hosted from a 3rd party server (YouTube.com). Footballitarin is not responsible for the content, its quality, and its accuracy. (DMCA Compliance)
متلک‌های جالب و به‌جایی تو این ویدئو به چریک‌های شجاع مجازی هست که به چیزهایی که اینجا و اونجا تو اینترنت و از جمله همین سایت گاهی آدم می‌بینه خوب می‌خوره. برداشت آزاد.
نظر کاربران را اینجا ببینید. ( تعداد نظرات: ۱۱ )