سوت پلاس؛ مات شدن ولز و گرت بیل مقابل ایران دگرگون شده

Disclaimer: This content is provided and hosted from a 3rd party server (YouTube.com). Footballitarin is not responsible for the content, its quality, and its accuracy. (DMCA Compliance)
امیر خسروجردی در این قسمت از سوت پلاس به برد ارزشمند ایران مقابل ولز می پردازد.
نظر کاربران را اینجا ببینید. ( تعداد نظرات: ۹ )