صفحه شخصی: amir37


تیم محبوب در لیگ برتر: فعلاً انتخاب نشده

مشارکت:

شروع: ۲۶ شهریور ۱۳۹۰ (حدود ۱۳ سال پیش)
لینک‌ها: ۴ (ببینید)
عکس‌ها: ۰
ویدیوها: ۱۶۷۰ (ببینید)
نظرات: ۳۱ (میانگین موافقان: ۴ نفر)
اعتبار پیش‌بینی: ۱۰۰۰

رأی دریافتی:

۲۷۷۹۹ ۱۰۱۸ ۱۲۶۶۱