صفحه شخصی: amir37


تیم محبوب در لیگ برتر: فعلاً انتخاب نشده

مشارکت:

شروع: ۲۶ شهریور ۱۳۹۰ (حدود ۱۲ سال پیش)
لینک‌ها: ۴ (ببینید)
عکس‌ها: ۰
ویدیوها: ۱۵۹۶ (ببینید)
نظرات: ۳۲ (میانگین موافقان: ۴ نفر)
اعتبار پیش‌بینی: ۱۰۰۰

رأی دریافتی:

۲۷۰۱۳ ۹۸۴ ۱۱۸۰۴