صفحه شخصی: Khodaei


تیم محبوب در لیگ برتر: فولاد

مشارکت:

شروع: ۲۱ شهریور ۱۴۰۰ (حدود ۱ سال پیش)
لینک‌ها: ۰
عکس‌ها: ۰
ویدیوها: ۰
نظرات: ۱۰ (میانگین موافقان: ۳ نفر)
اعتبار پیش‌بینی: ۱۰۰۰

رأی دریافتی:

۰ ۰ ۰