صفحه شخصی: Khodaei


تیم محبوب در لیگ برتر: فولاد

مشارکت:

شروع: ۲۱ شهریور ۱۴۰۰ (حدود ۳ سال پیش)
لینک‌ها: ۰
عکس‌ها: ۰
ویدیوها: ۰
نظرات: ۱۳۳ (میانگین موافقان: ۶ نفر)
اعتبار پیش‌بینی: ۱۰۰۰

رأی دریافتی:

۰ ۰ ۰