باشگاه فوتبال تراکتور
بازی‌های قبلی و بعدی تیم تراکتور (روی تیم‌ها و کاپ‌ها کلیک‌کنید)
شنبه ۲۸ فروردین
(17 April)
0 - 0
سه‌شنبه ۳۱ فروردین
(20 April)
0 - 0
جمعه ۳ اردیبهشت
(23 April)
1 - 0
دوشنبه ۶ اردیبهشت
(26 April)
0 - 0
پنجشنبه ۹ اردیبهشت
(29 April)
0 - 2
پنجشنبه ۱۹ فروردین
(8 April)
تعویق
جمعه ۳ اردیبهشت
(23 April)
تعویق
شنبه ۱۸ اردیبهشت
(8 May)
21:20
پنجشنبه ۲۳ اردیبهشت
(13 May)
21:50
ویدیوهای اخیر تیم تراکتور:
۹ اردیبهشت ۱۴۰۰ (29 April 2021)
۶ اردیبهشت ۱۴۰۰ (26 April 2021)
۳ اردیبهشت ۱۴۰۰ (23 April 2021)
۳۱ فروردین ۱۴۰۰ (20 April 2021)
۱۴ فروردین ۱۴۰۰ (3 April 2021)
لینک‌های مربوطه:
دروازه‌بانان
مدافعین
هافبک‌ها
مهاجمین