برای ما از دلیل شکست و حذف تیم ملی در جام جهانی بنویسید.

تیم ملی فوتبال ایران شب گذشته با شکست مقابل آمریکا از جام جهانی حذف شد و نتوانست به دور بعدی صعود کند. شما عامل شکست و حذف تیم ملی را برای ما بنویسید.

نظر کاربران را اینجا ببینید. ( تعداد نظرات: ۱۹ )