من آن گلبرگ مغرورم که میمیرم ز بی آبی، ولی با منت و خواری پی شبنم نمیگردم
نظر کاربران را اینجا ببینید. ( تعداد نظرات: ۴ )