صفحه شخصی: TajTaj20


تیم محبوب در لیگ برتر: استقلال

مشارکت:

شروع: ۱ دی ۱۳۹۹ (حدود ۲ سال پیش)
لینک‌ها: ۱ (ببینید)
عکس‌ها: ۱۰ (ببینید)
ویدیوها: ۰
نظرات: ۳۵۱ (میانگین موافقان: ۲۰ نفر)
اعتبار پیش‌بینی: ۱۰۰۰

رأی دریافتی:

۷۵۷ ۶ ۱۰۷


پرطرفدارترین نظرات ارسالی در سه‌ماهه اخیر:

حدود ۳ ماه پیش TajTaj20 در مورد «این ویدیو» گفت: ۱۰۲ موافق
فوتبال دیگر بی معنی هست وقتی که ضحاک جوانان میهنمان را به دار میکشد. مواظب باشیم تا این سایبریها و عوامل حکومت دست به عادی سازی جو حال حاضر میهنمان نزنند.
حدود ۳ ماه پیش TajTaj20 در مورد «این ویدیو» گفت: ۹۷ موافق
این را تکثیر کنیم که امروز دیگر فوتبال اصلا” مهم نیست. آنهم این فوتبال حکومتی که از ترسشان بدون تماشگر برگزار می‌کنند. فقط سایبریهای رژیم سعی می‌کنند که بزور تنور حکومت را گرم نگه دارند.
حدود ۲ ماه پیش TajTaj20 در مورد «این خبر» گفت: ۹۰ موافق
دوره اسلام در ایران در حال انقراض شدن هست. بچه های دو نسل دیگر فقط آن را در تاریخ خواهند خواند که به ایران حمله کردند و تقریبا” به نابودی کامل کشاندند ولی فرزندان ایران دوباره میهنمان را نجات دادند.
حدود ۲ ماه پیش TajTaj20 در مورد «این ویدیو» گفت: ۸۸ موافق
فوتبال دیگر بی معنی هست وقتی که ضحاک جوانان میهنمان را به دار میکشد. مواظب باشیم تا این سایبریها و عوامل حکومت دست به عادی سازی جو حال حاضر میهنمان نزنند.
حدود ۳ ماه پیش TajTaj20 در مورد «این ویدیو» گفت: ۸۲ موافق
فوتبال دیگر بی معنی هست وقتی که ضحاک جوانان میهنمان را به دار میکشد. مواظب باشیم تا این سایبریها و عوامل حکومت دست به عادی سازی جو حال حاضر میهنمان نزنند.